Timeline

Какво е времева скала:

Хронология е английска дума, която означава " времева линия " на португалския език.

Терминът времева линия е добре познат сред потребителите на социални мрежи като Facebook, Twitter и Instagram . Това е редът на публикациите, направени в онлайн социалните платформи, които помагат на уеб потребителя да се ориентира, показвайки последните актуализации, направени от неговите приятели.

Времева линия “ се показва на началната страница в повечето сайтове и приложения за социални мрежи. Обикновено публикациите, които се появяват на графиката на потребителя, съответстват на техните предпочитания или лични вкусове в интернет, което означава, че информацията, която социалната мрежа намира за най-подходяща за индивида, ще има приоритети на "времевата линия".

Въпреки това, основната цел на графиката е хронологичната организация на информацията, публикувана в потребителски профил в социална мрежа.

Вижте също значението на Hashtag.