Да дойде

Какво означава това:

Порвир е мъжко съществително, което означава бъдеще, което все още предстои или ще се случи .

Някои синоними за бъдещето могат да бъдат бъдещето и потомството .

Да влезе в химна на прокламацията на Републиката

Да дойдем е една от думите, които съставляват химна на прокламацията на Републиката:

Бъдете химн на славата, който говори

На надежда, на ново бъдеще!

Като се има предвид този пасаж, можем да кажем, че една от първоначалните цели на този химн е, че това беше обявяване на бъдеще (предстоящо) с повече надежда.

Да дойде или да дойде

За много хора има въпрос за идване и заминаване. Двете имат подобно значение, защото се отнасят до събития, които все още ще се случват в бъдеще. Да дойдем е израз, съставен от връзката на предлога с и с глагола, който ще дойде. Ех: "Най-добрите неща в живота ми предстоят"

От друга страна, думата, която идва, е съществително, така че в фразистката конструкция може да се използва като субект. Ех: Не знам какво ще ми донесе бъдещето, но никога няма да се откажа от надеждата!