туризъм

Какво е туризъм:

Туризмът е набор от дейности, които включват изместване на хора от едно място на друго, било то вътрешно или международно.

Туризмът е свързан с няколко сегмента, сред които потребителски туризъм, където се организират екскурзии с основна цел пазаруване, религиозен туризъм, проведен за срещи в региони с религиозна традиция, културен туризъм, селски туризъм, еко туризъм и др.

Туристите са онези лица, които напускат своята страна или регион за посещение в друга държава, държава или регион за период, не по-дълъг от дванадесет месеца, без основното намерение да развиват платена дейност.

Туризмът е от голямо значение за световната икономика, тъй като пристигането на туристи увеличава потреблението, производството на стоки и услуги и преди всичко необходимостта от създаване на нови работни места. Световният ден на туризма се чества на 27 септември.

Културен туризъм

Културният туризъм се характеризира с изместване на хора с цел преживяване на множеството значими елементи от историческото и културно наследство и идентичността на конкретно население.

Културният туризъм включва разглеждане на материални и нематериални стоки, които са станали туристически атракции, сред които исторически центрове, музеи, археологически обекти, типични партита, гастрономически събития и др.

Селски туризъм

Селският туризъм е вид туризъм, извършван в селските райони, където туристите имат контакт с дейностите, извършвани в стопанства, обекти и ферми, където се извършват рутинни дейности в селските райони, като контакт с животни, конна дейност, риболов, типичната храна и т.н.

Еко туризъм

Екотуризмът или екотуризмът е сегмент, в който се практикува отдих, спорт или образователен туризъм в природни райони, където се насърчава опазването на природата.

Сред дейностите, които практикуват в екологичния туризъм са пътеките, водопадните бани, катеренето в туристически места, гмуркането за наблюдение на морския живот и др.