логин

Какво се разбира под „Вход“:

Входът е английски термин, използван в изчислителната техника.

Тази дума се формира от кръстовището на лог и ин . В английския дневник може да бъде един вид запис и в средства вътре. По този начин се влиза в регистъра или в контекста на технологията за достъп до база данни.

Входът е и името, избрано от потребителя, когато трябва да удостовери, че използва определена система или услуга. Входът се извършва с избраното потребителско име и парола.

Често изразът, който работи като синоним за влизане, е " вход ". Антонимът за вход е logout, което означава " logout ".

Например, за да може човек да влезе в имейла или профила ви във Facebook, те трябва да са влезли в профила си, за да имат достъп до него.