каприз

Какво е Esdruúulo:

Esdrúxulo е прилагателно, използвано за описание на ситуация, лице или поведение, което се счита за извън норма или екзотика .

Едно необичайно поведение или ситуация, защото е необичайно, обикновено предизвиква реакции на изненада и изненада.

Примери: ексцентрично поведение, ексцентрично облекло, ексцентрична професия.

Според етимологията думата esdrúulo произлиза от италианската дума sdrucciolo.

Те са общи синоними на esdrúxulo: необичайно, странно, екстравагантно, извънредно, екзотично, ексцентрично, единствено и странно.

Те могат да бъдат антоними на думата: тривиална, обща, нормална, обикновена и трезвена.

В изучаването на езиковото esdrúxulo означава също и пропарокситона, тоест дума, която има тонизиращ акцент (звуково акцентиране на сричката) в антепелтонтната сричка.

Примери за пропарокситонични думи са: лампи, символи, академични, десетилетия, исторически.

Виж също смисъла на ексцентрик.