Бяло писмо

Какво е carte blanche:

Бялата карта е израз, който означава пълната свобода за вземане на решения относно дадена ситуация.

Carte blanche може да означава и бяла карта (например карта) без никакво отпечатано или писмено съдържание.

В метафоричен смисъл, carte blanche е устно споразумение между двама души, обикновено като знак, че има доверие между участващите страни.

Актът на "даване на карт-бланш" или "с карт-бланш" означава свободното и абсолютно разрешение да се действа по конкретен повод или да се направи нещо по начин, който е най-удобен за човека, който получава тази власт. С други думи, това е пълна свобода за вземане на решения .

Пример : "Капитанът е дал carte blanche за залавяне на злодей" или "Собственикът е дал на архитекта карт-бланш за проектиране на хола".

На английски, изразът "дава карт бланш" може да се преведе като " да се даде свободна ръка " или " да се даде карт-бланш ".

Изразът "carte blanche " вече е широко изследван в областта на изкуството, главно чрез музика. Бразилската брадва Ara Ketu, групата forró Magnifícos и певицата на sertanejo Gusttavo Lima са някои от артистите, които вече са композирали песни с тази тема.

Виж също значението на Белия цвят и Свободата.