Ex positis

Какво е Expositis:

Ex positis е израз на латински, който означава " от това, което е изложено ", " от установени неща " или " онова, което е уредено ".

Това е израз, използван предимно в правната арена, като убедителна фраза след представянето на поредица от аргументи.

В текст, който се отнася до процесуално решение, например, след представянето на аргументите за защита или обвинение по конкретен случай, изразът ex positis определя, че "по този начин е бил изложен", "така обяснено" или "какво е било ревизирано" и представени “.

Има вариации на израза ex positis, в зависимост от причината или контекста. Пример : " ex positis et ipso facti " (което означава еквивалент на "това, което е изложено е факт").