урея

Какво е урея:

Карбамидът е вещество, произвеждано в черния дроб от амоняк, което е резултат от метаболизма на протеините и се елиминира чрез урината.

Химически се класифицира като амид, следователно се счита за не-протеиново азотно съединение.

Това е кватернерно съединение, състоящо се от азот, кислород, въглерод и водород, бяло, кристално, горчиво и разтворимо във вода и алкохол. Тя съответства на 2% до 5% от масата на състава на урината.

Урея е синтезирана за първи път през 1828 г. от Friedrich Wöhler (1800-1882), който е способен да подготви урея в лабораторията си чрез процес, известен днес като синтез на Wöhler, който се характеризира с нагряване на амониев цианат, в минерали. Днес урея се произвежда индустриално от CO2 (въглероден диоксид) и от NH3 (амоняк).

Някои употреби и приложения на урея:

  • Производство на изкуствени дъждове;
  • овлажняващо средство;
  • Овлажняване в козметични кремове и мехлеми;
  • Производство на селскостопански торове;
  • Храна за едър рогат добитък;
  • Експлозивен енкодер;
  • Производство на смоли и медикаменти като успокоителни и хипнотици.