смекчаване

Какво е Mitigar:

Митигар е преноминален глагол или преходен португалски език и означава акт на намаляване на интензивността на нещо, за да стане по-мек, спокоен или отпуснат . Смекчаването е това, което се нарича процесът на смекчаване.

Смекчаването на поведението или действията на индивида може да означава намаляване или премахване на прекомерните чувства на човека, като гняв, гняв или гняв.

В правния контекст, глаголът mitigar се използва, за да обозначи намаляването на окончателното въздействие в определението за наказателна санкция, например. Това може да означава и намаляване на последствията или намаляване на щетите, обикновено от информация, препоръки или данни, които водят до смекчаване на ситуацията.

Терминът " смекчаване на рисковете " се използва в контекста на предпазливостта относно конкретна ситуация, забавяне или полагане на грижи за нещо, което може да бъде вредно, ако не се прави с грижа или грижа.

На английски, думата mitigate се превръща в смекчаващо .

Синоними за mitigar

  • лекота
  • за отслабване
  • desapoquentar
  • за умиротворяване
  • до серенада
  • за почивка
  • успокоявам
  • забави
  • да се успокои
  • да опитоми