Значението на Закона за Руане

Какво е Законът на Руане:

Законът на Руане, наричан още Федерален закон за насърчаване на културата, е основното законодателство, което установява публични политики и насърчава културните стимули в Бразилия.

Съгласно нормите на Закона, това законодателство представлява Закон № 8, 313, одобрен от бившия президент Фернандо Коллор де Мело на 23 декември 1991 г. и е обявен в чест на тогавашния секретар по културата Сержио Пауло Руане.

Тя започна с изпълнението на Националната програма за подкрепа на културата (Pronac), която установява нормите и насоките за това как федералното правителство трябва да осигури ресурси за осъществяване на художествено-културни проекти.

Всеки културен проект, съставен от художници, продуценти и културни агенти, може да се възползва от тези ресурси от Закона за Руане, при условие че те могат да кандидатстват за предложения за набиране на средства за данъчно отказване.

Как действа законът на Руане?

Предложенията могат да се подават от физически и юридически лица, които са доказали своята ефективност в областта на културата. Тези хора могат или не могат да имат връзки с непряката публична администрация или с организации с нестопанска цел и с нестопанска цел, фирми, кооперации, фондации, НПО, културни организации и др.

Когато предложението бъде одобрено, то става проект, вече с номер Pronac, който чака да бъде одобрен от една от техническите звена, свързани с Министерството на културата.

Регулирането на закона на Руане се състои от три важни механизма:

Национален фонд за култура (FNC)

Той характеризира преките инвестиции на държавата в насърчаването на културата и основната му цел е да насърчава балансираното регионално разпределение на ресурсите, освен че е насочено към проектите с по-големи затруднения на пазара.

Тази промоция се извършва чрез известия за подбор на проекти, където те трябва да бъдат регистрирани в съответствие с нормите на Министерството на културата, за да се постигне по-голямо регионално, социално и икономическо равновесие.

Фонд за културни и художествени инвестиции (Ficart)

Този пазарен фонд е създаден с цел подпомагане на културни проекти с висока икономическа жизнеспособност и с добра репутация и за двете страни. Това финансиране осигурява печалба за тези, които инвестират в проектите.

Данъчно стимулиране

Това е механизъм, при който федералното правителство предлага своеобразно партньорство на физически или юридически лица. От този момент нататък те могат да решат да прилагат част от парите, които биха били използвани за плащане на данъци върху културните дейности, при условие че са одобрени от Министерството на културата.

По този начин фискалният стимул служи като стимул за участието на частната инициатива и на гражданите в стимулирането на ресурсите за областта на културата. По този начин се увеличават възможностите за финансиране и обемът на ресурсите, предназначени за сектора.

Научете повече за културата.