базар

Какво е базар:

Bazaar е магазин или щанд, където се продават различни видове цели, най-вече играчки и дрънкулки като цяло .

Обикновено антики или реколта се продават на базари, за украса или колекционери.

Базарът произхожда от древни времена, превръщайки се в сцена на много класически истории, както в "Хиляда и една нощ".

В източните страни базарите са типични покрити обществени пазари, считани за важни центрове за потока на стоки и различни видове продукти.

Ниската цена на продуктите, продавани на базари, е друга забележителна черта на този вид търговия.

В Бразилия терминът обикновено се използва за дефиниране на организирани събития, в които приходите от продажбата на обектите са предназначени за благотворителни цели.

Църквите и читалищата често организират чар и базари (известни като " благотворителни базари "), за да помогнат на общността или да изградят нещо в полза на група в неравностойно финансово положение.

На английски, думата базар е преведена на базар или панаир .

В Португалия и Ангола базарът е жаргон, който означава "да избягаме", "да бягаме", "да избягаме неочаквано".

Вижте също:

  • базар