подигравателен

Какво е Whimsy:

Капризност означава незначителна, която има малко или никакво значение, или че има най-малко значение.

Прищявка е прилагателно, което се отнася до това, което е смешно, което причинява смях, който е гротеска, карикатура, е това, което причинява подигравки, тоест, което причинява подигравка, презрение.

Капризният израз се използва, когато нещо или някакъв факт няма значение, когато не се откроява или изпъква.

Някои синоними на налудничаво са: без значение, незначителни, малки, минимални или бурлески, карикатури, гротескни, развратни.

Някои antonyms на derisory са: релевантни, важни, достатъчни, значителни, или сериозни, предпазливи, сериозни.

Причудливата стойност е минимална стойност, стойност, която не изразява никакво значение, стойност, която не изразява действителната стойност.