RGI

Какво е GIR:

RGI е съкращението на Общия регистър на собствеността, документ, който представя цялата информация за даден имот, като например условия за задържане, дали има неизплатено задължение или друг вид пречка или нередност, които могат да съществуват.

За да може даден имот да бъде продаден или закупен, той трябва да има своя RGI, като посочва цялата ситуация на имота (къща, апартамент, офис, земя и др.).

В почти всички главни бразилски градове и общини има Общо ведомство, където всички имоти в този регион са регистрирани, продавани, продавани или гарнирани.

Да си припомним, че според бразилския закон, за да придобие имот, е задължително договорът за продажба, публичният акт и т.н. да бъдат надлежно регистрирани и удостоверени с Генерален регистър на собствеността в компетентния регистър (RGI).

Една сграда, например, трябва да има RGI от всеки от апартаментите, така че те могат да бъдат продадени отделно за всеки купувач.

Закупуването на имот без Регистъра на собствеността, освен че е забранено, може да даде място за измама.

Вижте също:

  • Частна собственост