неизказан

Какво е невъзможно:

Невъзможното е прилагателно на два рода на португалския език и означава нещо, което не може да бъде обяснено или описано с думи, поради естествената му сложност или изключителна красота .

Думата неизразима е свързана с божественото, с перфектната и красотата, която не принадлежи на земната равнина, а небесна. В неговия фигуративен смисъл терминът се свързва с религията, като прилагателно за Божието предназначение.

Всяка религия, не само християнинът, използва понятието "неизразимо същество", "неизразимо същество" като "съвършения и прекрасен бог", който е родил вселената или има по-висока сила от хората на земята.

В библейските текстове думата "неизразима" се появява в гръцката форма anekdiegetos, която може да бъде преведена като неизразима или неописуема, синоними на неизразимо.

Неописуем Божий дар е концепция, проповядвана от християнските религии, за да се опитат да обяснят загадъчните характеристики на любовта и защитата, които Божеството има за земните същества.

Синоними за inefável

  • неизказан
  • необясним
  • inarrável
  • неописуем
  • шеметен
  • неизказан

Вижте също:

  • вежлив
  • Исус