вежлив

Какво може да се използва:

Afável е прилагателно от два жанра на португалския език, използвано за определяне на това кой е гостоприемен, учтив или любезен .

Обикновено този тип качество се възлага на най-близките членове на индивида.

Терминът приличен може също да се отнася до външния вид, отношението, поведението или любезната физиономия на някой, който е мил. Човек, който причинява или дава удоволствие, приятно.

В преносен смисъл, думата приветлива е неразривно свързана с акта на правене на добро, добър човек.

Синоними за afável

 • приятен
 • мек
 • сладък
 • хармоничен
 • лек
 • костюм
 • образован
 • благ
 • полиран
 • приятен

Приятелски антоними

 • твърд като стомана
 • арогантен
 • неприветлив
 • дебелашки
 • desafável
 • descarinhoso
 • свиреп
 • необщителен
 • malabruto
 • злокачествен

Вижте също:

 • неизказан