аутопсия

Какво е аутопсия:

Некропсията е серия от процедури и наблюдения, организирани и йерархични, които се извършват на трупа с цел да се определи какво е причинило смъртта му.

Произходът на думата " аутопсия" идва от гръцките термини nekros = corpse и opsis = sight.

Клинична аутопсия

Клиничната аутопсия се извършва от патолог и има за цел да изясни патофизиологията и патогенезата на заболяването.

Съдебна аутопсия

Съдебната аутопсия се извършва от медицински изследовател и има за цел да изясни механизмите, ефектите и причините, довели човека до смърт.

Промените, които се появяват в тялото на животното след смъртта му, се наричат ​​трупове. Те са: алгормортис, влошаване на смъртността, смъртоносни заболявания, промени в очите, съсирване на кръвта, автолиза и гниене.

Тези процеси са разделени на следните фази:

  1. Скованост;
  2. Кадавърни петна;
  3. газ;
  4. Coliquação;
  5. Skeletonized.

Аутопсия x Аутопсия

Аутопсията и аутопсията са използвани като синоними. Думата "аутопсия" означава "да се видим за себе си" и произхожда от гръцките термини autos = само по себе си и opsis = зрение.