дякон

Какво е дякон:

Дякон е заглавието, дадено на третата степен на Ордена на тайнството, принадлежащ на Католическата църква . Дяконите са натоварени с извършването на „служене на Божието служение“, от това да бъдат миряни, за да станат членове на духовенството .

Думата дякон идва от гръцкия diakonos, което означава "придружител" или "слуга". Според доктрината католическият дякон е "Божият слуга", който разпространява Своето слово и помага да изгради Своето царство с вярващите на земята според нуждите на църквата.

В католическата църква духовенството се формира от три степени на тайнство на свещеническия ред: епископи, пресбитерос (или свещеници) и дякони. В протестантските църкви има и дякони, които по същия начин помагат на пасторите да се грижат за Църквата.

Ролята на дякона в съвременните католически църкви се простира от административна работа в епархиите, до портиерски и наблюдателни функции по време на богослуженията и масите. Освен това, под наблюдението на свещеник, дяконът може да изпълнява и някои религиозни церемонии, като кръщения и благословени бракове.

Всяка църква с деноминационната си традиция празнува Ден на Дякона на различна дата, като основните са: Ден на католически дякон (10 август), Ден на баптисткия Дякон (2-ра неделя на ноември), Евангелски Дяконски ден и Ден на презвитерианския Дякон. (9 юли).

Женската дякон е дякониса, но католическата църква не дава тайнството на Ордена на жените, само на мъжете.

Постоянен дякон

Както в католическата църква, така и в протестантизма, дяконите могат да бъдат преходни или постоянни.

Преходният дякон е този, който получава диаконичната степен само като стъпка, за да получи по-късно тайнството на Ордена в степента на презвитериалност, т.е. да стане свещеник.

Постоянният дякон е този, който вече е женен или възнамерява да се ожени, и не може да достигне степен на свещеник, тъй като за родителите има забрана за брак. Така постоянните дякони остават като дякони.