Нашата мисия

Какво е мисия:

Мисията е тежест, задача, цел, специфична функция, която се дава на някого да направи нещо, това е ангажимент, задължение, задължение за изпълнение.

Мисията е група от хора, които получават комисия (дипломатическа мисия, научна мисия, бизнес мисия, културна мисия и т.н.).

За християните мисията означава да се разпространява Евангелието чрез Църквата. Мисионерът е този, който има мисията да разпространява вярата, е този, който е посветен да проповядва и приема религиозната си вяра на различни места, като разпространява словото на Господ.

Сред синонимите на думата мисия са: комисия, задача, задача, ангажимент, задължение, делегиране и представителство.

Мисия, визия и ценности на една компания

Мисията, визията и ценностите са стратегически функции на една компания, те са определящи инструменти за определяне на правила, как да решават и какво да подкрепят. С тях е възможно да се определи посоката на компанията, от мотивацията до операциите, които ръководят всички поведения и нагласи на служителите, както и бъдещето на компанията.

Мисията е целта на компанията, това е причината да бъдеш на самия бизнес, какво и за кого се предлага и може да претърпи промени във времето. Мисията на компанията е насочена към дефинирането на бизнеса и особено към клиента.

Визията е описанието на желаното за компанията бъдеще, това е ситуацията, в която компанията иска да пристигне в рамките на определен период от време, към цели и постижения.

Ценностите са принципите и вярванията, които служат като параметри за критериите, които определят поведението, нагласите и решенията на всички хора. Те са важни за компанията и трябва да присъстват в служителите на компанията и в отношенията с клиенти, доставчици и партньори.