палиативен

Какво е палиативно:

Палиативът е нещо, което подобрява или облекчава моментално, но не е в състояние да лекува или решава проблема, като например в палиативни грижи или лечение, което подобрява качеството на живот и облекчава страданията на пациента, ръката не е в състояние да излекува заболяване.

Думата " палиатив " идва от латинския палиум, който метафорично означава да се покрие, прикрие или прикрие, но също така означава да се покрие, да се защити, да се подслони.

Палиативните грижи могат да бъдат взети мерки за конкретна ситуация, която само прикрива и не решава проблема. Може да бъде и лекарство, което облекчава симптомите, но не лекува болестта.

Палиативна грижа

Според Световната здравна организация, палиативните грижи са помощ от мултидисциплинарен екип, чиято цел е да подобри качеството на живот на пациента и неговото семейство в лицето на животозастрашаващо заболяване чрез предотвратяване и облекчаване на страданието чрез ранна идентификация, безупречна оценка, управление на болката и други физически, психо-социални и духовни проблеми.