субективен

Какво е субективно:

Субективното е всичко, което е подходящо за или по отношение на субекта . Това е онова, което принадлежи на сферата на вашето съзнание. Това е нещо, което се основава на вашето индивидуално тълкуване, но може да не е валидно за всички.

Сред синонимите на субективните са: присъщи, тенденциозни, индивидуални, особени, уместни. Сред антонимите на субективното са: реални, осезаеми, реалистични, безлични, неутрални, независими.

На английски субективната дума се превежда като субективна . Ех: Това е субективна материя, затова има толкова много различни мнения. / Това е субективна тема, така че има толкова много различни мнения.

Субективна и обективна

Субективната е противоположна на обективната. Субективно знание е това, което зависи от личната, индивидуална гледна точка, която не се основава на обекта, а се обуславя само от произволни чувства и утвърждавания на субекта. Обективното познание се основава на безпристрастно наблюдение, то е независимо от индивидуалните предпочитания.

Субективният въпрос е този, в който отговорът зависи от човек на човек, в зависимост от техните вярвания, познания и убеждения. Макар и обективен въпрос, този пряк, който позволява същия отговор за всички хора.

Субективен текст

Субективният текст е този, който изразява лично мнение на автора по дадена тема. В него авторът може да използва всякакъв вид фигуративни езици, за да изложи своите идеи, текстът може да съдържа метафори, метонимия, синестезия и др. Субективният текст може да бъде представен чрез поезия, разкази, стихове, хроники или дори в измислен роман.

Субективна във философията

Философската концепция за субективността е специално разработена от немския философ Имануел Кант в опит да се преодолее двойствеността между понятията за субективност и обективност. За него думата обектив е показала научното познание, което трябва да бъде оправдано, независимо от личния каприз. Обосновката ще бъде обективна, само ако може да бъде подложена на тест и следователно да бъде разбрана от всички. Чувството за субективност се използва за изразяване на чувства и убеждения.

Субективно право

Субективното право е това, което дава възможност на индивида да упражнява определени действия в защита на своите права. Например: когато ви се налага устно, от вас зависи или не да подадете иск срещу агресора. Това е субективно право, това е начинът, по който човек разбира дали това е негово право. Субективното право ще влезе в сила само ако е предвидено от обективния закон, в който случай то произтича от закона, който осигурява правен процес.