липсващ

Какво е липсва:

Отсъствието е прилагателно, което се отнася до това, което не е налице, до това, което не се е появило, или до това, което е отдалечено или отдалечено във времето и пространството .

В преносен смисъл липсва такъв, който не се отнася афективно, което е безразлично. Например: Той е отсъстващ баща.

Отсъства и съществително. Това е човекът, който е напуснал мястото, където живее или учи и е изчезнал, този, който е далеч. Пример: Той е отсъстващ от класа.

В психологията, отсъства се отнася до този забравен човек, разсеян, който страда от изтичане на паметта и не е в състояние да мисли.

Следните изрази са синоними на липсващите: отдалечени, отдалечени, отдалечени, липсващи, отсъстващи, абсорбирани, пропуснати, пренебрегнати и др.

В правната област лице, което е изчезнало от дома му, се счита за отсъстващо, без да остави на негово място представител или прокурор, който да управлява имуществото си. Отсъствието се обявява, ако прокурорът не желае да представлява неговия възложител или дори пълномощното да не е достатъчно за неговото управление.

На английски, думата далеч означава, че липсва, навън или далеч, далеч и далеч. (Да бъде далеч от дома).