примирение

Какво е Aquiescence:

Aquiescence е женско име на португалския език и означава действие или ефект на примирение, т.е. съгласие, съгласие или одобряване на нещо .

Думата примирение може да се използва в контексти, които се отнасят до хора, места, неща, ситуации, качества и т.н.

Използването на термина „съгласие” обаче е по-присъщо в текстовете на правните процеси или е свързано с по-формална и техническа литература.

Антонимите на примирението са: неодобрение, отричане, осъждане или забрана.

Мълчаливо съгласие

Мълчаливото съгласие е израз, който обикновено се използва в правната среда за определяне на вид "имплицитно съгласие или съгласие", тайно споразумение или такова, което не е очевидно.

Синоними на Aquiescência

  • съгласие
  • съгласие
  • съгласие
  • упълномощаване
  • съгласие
  • nução
  • разрешение
  • одобрение