E = mc2

Какво е E = mc2:

E = mc2 е уравнение на съвременната физика, използвана като част от теорията или принципа на относителността, разработена от немския физик Алберт Айнщайн .

Известното уравнение определя връзката на масовата трансформация на обекта към енергията и обратно, където "Е" е енергия, "m" маса и "c" е скоростта на светлината на квадрат, считана за единствената константа на Вселената.

Знаейки, че скоростта на светлината е приблизително 300 000 km / s, теорията на относителността предполага, че ако една маса може да преодолее скоростта на светлината, тя може да преодолее бариерата на времето и пространството.

През 1905 г. Алберт Айнщайн публикува статия, озаглавена "Инерцията на тялото ще зависи от неговото енергийно съдържание? ", Където за първи път представя уравнението, което определя отношението на масата и енергията.

В сравнение с настоящите технологични стандарти, "малка" маса, пътуваща във вакуум със скоростта на светлината, би произвела много "голямо" количество енергия.

Пример: Ако 10 килограма маса се трансформират напълно в енергия, ще се произведе достатъчно енергия, за да се изпари цялата вода от залива Гуанабара в Рио де Жанейро.