Да се ​​монополизира

Какво е монополизиране:

Монополизирането е пряк преходен глагол, който означава да доминира, да има изключителност за себе си, да се отличава, да привлича вниманието, без да дава възможност на другия. Например : монополизиране на разговора, монополизиране на партията, монополизиране на срещата и др.

Монополизирането в условията на пазарна икономика създава особено условие за несъвършена конкуренция, при което една компания монополизира пазара за определен продукт или услуга, като установява увеличение на цената.

Да се ​​монополизира е трафикът, експлоатирането или притежаването на изключителни права или привилегии, е да се упражнява монопол, т.е. когато една компания експлоатира по насилствен начин продажба на продукт или предоставяне на услуга без конкуренция. Това е да имаш владеенето на пазара.

Да се ​​монополизира е да се съхранява определена стока, т.е. да се извади от обращение определен продукт, за да се наложат високи маркетингови цени.

Да се ​​монополизира е да се направи или да има монопол - ситуация, в която пазарът е доминиран от монополна структура, където цените се фиксират от монополизиращата компания, а не от пазарните закони, гарантиращи им суперлукрос. Повечето страни имат набор от закони, които предотвратяват образуването на монополи.