отлагам

Какво е забавяне:

Разстоянието е преходен глагол, произхождащ от латинското postgare, което означава забавяне, забавяне, оставяне, не придаване на значение на никого или нищо.

Някои синоними на отлагането могат да бъдат презирането, престъпването или пренебрегването . В допълнение, това може да означава отказ, т.е. отдаване на предпочитание на нещо над друго.

Този глагол може да се използва и в смисъл да се пренебрегва нещо, т.е. да се спре грижите или да се даде значение.

На английски език, отлагането се превежда чрез отлагане или след настъпване . Ex: Той е направил всичко възможно, но не е могъл да отложи решението. Той направи всичко, което можеше, но не можеше да отложи решението.

Забавяне или отлагане

Забавянето може да има същото усещане за отлагане, защото може да означава оставяне на нещо за по-късно. Отлагането е отлагането на нещо, което трябва да се направи. Въпреки това, отлагането може да е различно от отлагането, защото може да се предпочете да не правите нещо, за да направите друго.