антоним

Какво е Антони:

Антоний е мъжко съществително или прилагателно, което описва дума, която има противоположно значение по отношение на друга дума . Например: скъп е антоним за евтино. Антонимът е обратното на синоним.

Що се отнася до етимологията, думата антоним идва от гръцкия, с кръстовището на анти (което показва нещо противоположно или противоположно) и онимия (което означава име). По този начин един антоним е дума, която има противоположно значение за друга.

Думата антоними изразява характера на думи, които са анонимни или в противоположния смисъл между две думи.

Примери за антоними

 • красива и грозна;
 • добро и лошо;
 • смирен и арогантен;
 • болка и удоволствие;
 • спокоен и нервен;
 • влажни и сухи;
 • добро и зло;
 • просто и сложно;
 • топло и студено;
 • мъдър и невеж;
 • бедни и богати;
 • млади и стари;
 • приятел и враг;
 • лесно и трудно.