въздържал се

Какво е въздържал се:

Въздържането означава лишаване, сдържаност, потискане, отречение, оттегляне . Граматически въздържание е съществително женско име. От латинската дума "въздържание" (заличаване).

Въздържането е акт или ефект на въздържане, т.е. възпиране или лишаване от право.

Например: Постенето е акт на въздържание, то е пълно или частично отнемане на храна за определен период от време. Това е доброволно въздържание от плътта на някои животни като храна по покаяние, следвайки предписанията на някоя религия.

Въздържане е да спрете да се намесвате, да дадете мнение, да не участвате доброволно във всеки избор или обсъждане. Това не е да се упражни правото на глас и да не се избира свободно да избира своя кандидат на избори, да се отрече правото ви да избират своите владетели.

Въздържането е акт на свободна воля за отказ от ексцесии, спиране или отхвърляне на потреблението на продукти, вредни за здравето. Например: въздържане от алкохол, въздържане от тютюнопушене, въздържане от наркотици и др.