иго

Какво е сок:

Юго е парче от дърво, което се използва за свързване на два вола, така че те се движат в един и същ компас, докато дърпат плуг или вагон. Тя също се нарича канга или волове .

Юго беше вид бесилка, под която римляните преминали победените врагове в битка.

В преносен смисъл, игото означава подчинение, покорство, власт, господство, потисничество, подчинение . Примери: "В някои страни, които се покланят на исляма, тежкото иго, на което са подложени на жените, се наблюдава ясно." - Робът е живял под игото на господаря си.

В зоната на ботаниката , ярема е чифт фоликули на композитен лист, стига те да са в противоположни позиции спрямо оста на съцветието.

Игото в Библията

В религиозния смисъл, игото е потисничеството, което човек носи, когато той е доминиран от собствените си проблеми, като немощи, пороци, дългове и т.н.

Според Евангелието на Св. Матей (Матей 11: 28-30) Исус призовава всички, които са подтиснати, да дойдат при Него: Ела при мен, всички, които се уморяват да носите товара на товара си, и ще ви дам почивка. Понесете моя товар и се научете от мен, защото съм кротък и смирен на сърцето си и ще намерите почивка за живота си. Защото бремето ми е лесно и бремето ми е светло .