обикновен

Какво е обикновено:

Обикновеното е прилагателно, което в зависимост от контекста може да има няколко значения. В повечето случаи обикновените квалифицират това, което е обичайно, обичайно, обичайно, което е в обичайния ред на нещата.

Тя може също така да обозначи нещо, което е редовно, периодично, често или по-ниско, което представлява лошо качество, лошо, ниска цена, хладно.

Обикновеното е и това, което не се откроява, което е посредствено, вулгарно.

В преносен смисъл обикновеното е този индивид, който е лош характер, зле образован, нецензурен, с лоши инстинкти.

В католическата религия обикновеният е църковен висшестоящ или общ викарий. В литургията на литургията обикновената е книгата за регулиране на начина на рецитиране на божествените служби.

Във военната област "обикновеното" е намеса, използвана като глас на командването на войските да се движат на редовни, чести крачки.