дискредитиране

Какво е оспорване:

Предизвикателството е актът или ефектът от предизвикателство, т.е. предизвикателство, опровержение, противодействие, съпротива, противопоставяне. Това е действието на неприемането на мнение, отричането на истината на даден факт.

Оплакването е женствено съществително, което означава да се противопостави или опровергае с аргументи, това е действието на оспорване, унищожаване или опит за отмяна на причините или възраженията на другите.

Импийчмънтът е действие или резултат от поставянето на себе си по такъв начин, че да образува пречка, да предотвратява, да противодейства на идеи или аргументи, противоположни на твоята.

Съперникът е този, който оспорва, т.е. обработва акта на оспорване, който се противопоставя на аргумент, който се противопоставя на кауза.

В правната област на оспорване е едно от основните средства за реакция срещу вече установено прилагане. Това е процесуален акт, който се осъществява чрез петиция за оспорване, в която се цели отмяна или отмяна на процесуален акт, считан за несправедлив . Именно събирането на аргументи с цел оспорване на отмяна на предварително одобрено действие .

Вж. Също значението на мониторинговото действие.