фокус

Какво е Фокус:

Фокусът е мъжко съществително, което означава остротата на образа, визията на ясно определена цел, центъра и точката на сближаване.

Изразът "извън фокуса " показва, че изображението е замъглено, което е напуснало зоната за рязкост на обектива. В преносен смисъл е това, което е извън приоритета.

Терминът " фокус " означава да имаш цел, да създаваш план, да бъдеш организиран и да имаш упоритост да постигнеш целите и да постигнеш желаното.

В областта на физиката, фокусът е точка, в която светлинните лъчи се събират, отразени от огледалото или пречупени от леща, когато падащият лъч е от лъчи, успоредни на оптичната ос.

В областта на геометрията фокусът е еманационната точка на векторните лъчи за определени криви (елипса, хипербола, парабола и т.н.).

В областта на медицината акцентът е върху инфекцията на някои микробни заболявания, като например туберкулоза. Това е мястото, където се образува гной, той е в центъра на инфекцията.

Все още в областта на здравето , фокусът е мястото, където е концентриран предаващият източник на заболяване. Например: фокусът на денга - място, където се наблюдава натрупването на стояща вода, което е среда, благоприятстваща създаването на комар, който предава болестта.