мелодия

Какво е мелодия:

Мелодия е женственото съществително, което означава хармонично и красиво привързване на музикални звуци .

Произхождаща от гръцката мелоидия, мелодията е ритмична последователност от тонове на различни интервали, и това се ръководи от ритъма.

Тя може да бъде мека музикална композиция за глас или хор, или песен, която се пее. Въпреки това, една мелодия не се нуждае от музикален съпровод, но обикновено е нещо, което е приятно за ухото.

В преносен смисъл думата мелодия може да се използва за изразяване на сладост или мекота в начина на съществуване или говорене. Ex: Вашият глас е най-красивата мелодия, която някога съм чувал.

Често думата мелодия се използва като синоним на музиката, въпреки че концепцията за музика е много изчерпателна, а една песен може да има мелодия, хармония и ритъм.