анатема

Какво е анатема:

Анатема означава отлъчване, екзекуция, проклятие, енергичен порицание . От гръцката " Анатема " (нещо оставено настрана), формирано от предложението " aná " (от страна) плюс " tithemí " (put).

Анатемата е канонична дума (по отношение на правилата на църквата), която се отнася до осъждането на учение, което противоречи на всяка истина в Христовото Евангелие.

Анатемата е изгонване, осъждане, отлъчване и екскреция от лоното на Църквата, на всеки човек, който следва учението, противно на истината на католическата вяра. Прилагателните отлъчваха, проклети и проклети, квалифицираха онези, които осъждаха наследството на католическата вяра.

Анатема и Новият Завет

В Новия Завет, според учени, терминът анатема се използва като проклятие, екзекуция, укор .

В Галатяни 1: 8 апостол Павел пише: „ Няма друго евангелие - учуден съм, че толкова бързо изоставяте този, който ви е призовал чрез Христовата благодат да приеме друго евангелие. В действителност обаче няма друго евангелие. Има само хора, които сеят объркване между вас и искат да представят погрешно Евангелието на Христос. Проклет онзи, който ви известява евангелие различно от това, което проповядваме, ако и да сме себе си или някой ангел от небето .