ритъм

Какво е ритъм:

Ритъмът е мъжко същество, произхождащо от гръцкия ритъм и определящо редовната последователност на силните и слабите времена в музикална фраза . Показва стойността на бележките според интензивността и времето.

Тя може да бъде синоним на ритъм (кадентен звук) на периодични интервали.

Ритъмът е свързан с музиката, но и с други форми на изкуството, като поезията. В последния случай ритъмът контролира разпределението на дълги и къси срички и повторението на слабите и силни времена на един стих.

Думата ритъм също може да се използва за описване на скоростта на нещо. Ex: През последните пет минути спортистът е увеличил темпото си и е надминал всичките си опоненти.

Някои хора имат съмнения относно изписването на тази дума. Те не знаят дали правилната форма е ритъм, ритъм или ритъм. Въпреки че се произнася като "rítimo", правилната форма е ритъм, без акцент.

Музикален ритъм

В музиката ритъмът е - заедно с хармонията и мелодията - един от съществените компоненти на една песен.

За разлика от други изкуства, като пластичните изкуства, музиката се появява в рамките на времеви параметър и ритъмът контролира последователността на звуците във времето.

Синусов ритъм

Синусовия ритъм е израз, който се отнася до "нормалния" ритъм на сърцето, т.е. последователността и честотата на сърдечните контракции.

Той има това означение благодарение на синусовия възел, структура, която функционира като естествен сърдечен пейсмейкър.