бедствие

Какво е бедствие:

Неволята означава пречка, пречка, трудност . Това е неочаквано, раздразнение, раздразнение, пречка. Пример: Всички се подчиняват на бедствията на живота.

Неприятностите са неподходящо, неудобно, неподходящо, неподходящо събитие. Това е фатално събитие, липса на късмет, нещастие, нещастие, неуспех. Напр. Неприятностите влошават началото на кариерата му.

Неблагополучието е женско съществително име, което казва какво има противоположно естество, характер, противоположно, неблагоприятно. От латински " adversitas ". Напр .: В лицето на бедствието, той винаги надминава себе си.

Равномерният израз, който означава справедливост, равенство, постоянство, е прилагателно, което се отнася до това, което има равенство на ума, което има спокойствие, в лицето на бедствието, което животът може да представи. Пример: Преодоляването на бедствието винаги изисква спокойствие, спокойствие.

Вижте също значението на Нещастието.