скъперник

Какво е Скъперник:

Авариантът означава скучен , нещастен, нещастен, който не е щедър, който не прави благотворителност. Той е този, който е лукаво привързан към парите.

Аварийният е прилагателно, което квалифицира индивид, който има сребролюбие, т.е. има прекалено голяма привързаност към парите, който има горещото желание да натрупва богатство.

Алчните индивиди получават няколко прилагателни, сред които някои популярни изрази, в различните части на Бразилия, сред които: скъперник, гъска, кози рог, есганадо, фуина, чекмедже, ръка на починал, ръка на прасенце, ръка на крава, ръце, migalheiro, muquirana, хрупкав хляб, мръсен, совина, тесен, брава, оцет и др.

В преносен смисъл, скъперникът е този индивид, който пести с думи, тоест, който спестява думи, което спестява думи. Авариантът е и присвояване, използвано за ревнивия индивид, който не обича да споделя всичко, което му принадлежи.