задник

Какво е Imbecile:

Имбецил е прилагателно от два жанра, което квалифицира този човек, който разкрива глупост или слабост на духа . Той е този, който казва или практикува немощи, глупави, слаби, невежи .

В преносен смисъл имбецилът е този страхлив индивид, който няма кураж, който се страхува. Той е също така и буден индивид, който се държи арогантно, сноб.

В психиатрията имбецилът е пациентът с изразено умствено изоставане, който може да се възпитава само до известна степен, който знае как да говори, но не е в състояние да използва и разбира писания език. Той е единственият, който може да пише собственото си име и да копира текст. В интелигентните тестове интелектуалното ниво на имбецила е между три и седем години.

Имбецилът, съществително от два рода, е изразът, който назовава този, който е глупав, който няма интелигентност.

Изразът "cretin" в неговия фигуративен смисъл също се използва за обозначаване на глупав човек, който има малко интелигентност, който е неудобен, глупав.