узурпира

Какво е Usurpar:

Да узурпираш е да се възползваш от нещо нечестно, да го завладееш с измама, да упражняваш неправомерно функция и да използваш изкушението да печелиш неправилно.

Усурпар е пряк преходен глагол, а действието на приемането на такса за измама или измама. Например: адвокатът е узурпирал функциите на съдия . Също така е пряк и непряк преходен глагол: вземи със сила, получи за измама.

Узурпаторът е този, който практикува акта на узурпиране, т.е. на измама, на измама, на фалшифициране, на присвояване на тайно чужди земи, на ненужни позиции, на стоки, които по право не му принадлежат.

Узурпацията е действие или ефект на узурпиране, т.е. измама, измама, измама, нараняване. Узурпацията се счита за престъпление и подлежи на глоба или лишаване от свобода от един до шест месеца, съгласно чл. 161 от Наказателния кодекс.