Да се ​​отмени

Какво е Отмяна:

Да се ​​отмени е да се отмени, да се отмени, да се премахне, да се дерогира, да се анулира . Отменяне е да отмени решение, което сте направили по-рано. Това е да се върнем назад, да направим нещо да спре.

Revocate е пряк преходен глагол, произхождащ от латинския revocare, който е акт или резултат от нищожност или невалидност. Пример: да се отмени договор, да се отнеме лиценз и т.н.

Отмяната е женско име, което се отнася до действието или ефекта на отмяна, анулиране, анулиране или изчезване.

В правната област, да се отмени закон, постановление или регламент, наредба, временна мярка, затвор, публично пълномощно и т.н., трябва да се отмени, да се спре отмяната, да се прекрати действието им, или валидност.

Да се ​​отмени законът е да го направи да загуби своята валидност, или защото е заменен от друг закон, или защото е загубил валидността си с течение на времето. Общата отмяна на закон се нарича (отмяна), когато денонсирането е частично (дерогация).