Bethel

Какво означава Бетел:

Ветил е еврейска дума, която означава " дом на Бога ".

Това е библейски град, разположен на север от Йерусалим, който е бил от голямо значение за израилтяните, където са почитали Бога.

В Библията произходът на този град е обяснен в Битие 28: 17-19:

Той се уплаши и каза: "Това място е ужасно, но Божият дом не е никой друг, това е портата на небето."

На следващата сутрин Яков взе камъка, който беше използвал като възглавница, изправи го като стълб и изля масло на върха му.

И на това място даде името на Ветил, макар градът да се наричаше Луз.

Като се има предвид значението му, Ветил е и име, свързано с няколко църкви. С това име има баптистки църкви, но тя е и дума, използвана в други институции (училища) или в компании, като например издателите.

В случая със Свидетелите на Йехова, Ветил е името, дадено на съоръженията, където се изпълняват различни религиозни функции, като например изучаването на Библията. Хората, които работят в Бетел, са познати индивидуално като Bethelites или като група като семейство на Bethel.