главен герой

Какво е главният герой:

Протагонистът е характерът или индивидът, който има най-важната роля в произведенията, където е възможно да се изгради сюжет, като филми, книги, пиеси и др.

Тогава това е елемент от историята на разказа, който придобива значение и протагонизъм чрез действията, извършени от него, за него или за него.

Тогава главният герой е централната фигура на разказвателния текст, който преследва централните цели на сюжета на една история.

Той също се счита за герой на сюжета, въпреки че това приписване може да се даде неохотно или при оценката на траекторията на характера.

Вижте също основните характеристики на разказвателния текст.

Той има характеристики и характеристики като:

  • Бъдете движени от цел, дълг или любопитство;
  • Имате добре развита реч на характера;
  • Бъдете верни на каузата, семейството и съюзниците;
  • Имате възможност да промените опита;
  • Бъдете смели и смели;
  • Да притежават висш интелект или сила;
  • Предава увереност или съчувствие.

Терминът може да бъде заменен със синоними като интерпретатор, главен герой, актьор, герой и др.

Вижте повече за смисъла на Протагонизма.

Протагонист и антагонист

Има и други герои, чиято роля в сюжета е да работят срещу плановете на главния герой. Това например е ролята на антагониста, който често се възприема и като злодей от историите. Антагонистката роля обаче е да се противопостави на целите на главния герой.

Виж също значението на Антагонистичен.