безсмъртен

Какво е безсмъртно:

Безсмъртният е прилагателно на два рода, което класифицира нещо или някой, който представя безсмъртие, който не умира, който е вечен .

В преносен смисъл, безсмъртен може да бъде нещо, което, въпреки че е престанало да съществува, остава живо в паметта. Ex: Въпреки че вече не е с нас, той винаги ще бъде безсмъртен в нашите спомени.

Безсмъртният е нещо, което трае вечно или няма край . Ех: Никой не може да ни раздели. Нашата любов е безсмъртна.

Безсмъртието на душата

Концепцията за безсмъртието е често срещана в много общества и култури.

Физически всички хора са смъртни. Въпреки това, някои религии твърдят, че душата на човешкото същество е безсмъртна, т.е. тялото може да умре, но съществуването на душата не може да бъде елиминирано. Това понятие е част от християнското учение, например.

За други религии безсмъртието се случва чрез прераждане.

Според някои философи като Платон, за да се вярва в безсмъртието е необходимо да се предположи, че душата съществува пред тялото.