предели

Какво ограничава:

Confins е множествено число от мъжки род, което означава границата или края на физическото местоположение, например държава или град .

Пределите на едно място могат да се отнасят и до границата, до мястото, където едно място свършва и другото започва. Ex: Убиецът е бил заловен от полицията в границите на Бразилия, когато е на път да избяга от страната.

В преносен смисъл думата ограничава може да означава много отдалечено място . Ex: Аз не намерих това, което търсех в близост до къщата, така че трябваше да отида до краищата на града, за да си купя.

Един от най-известните примери за използването на тази дума се намира в Библията, по-конкретно в Деяния 1: 8, където Исус казва на учениците си: "Но те ще получат сила, когато дойде Святият Дух върху вас, и те ще ми бъдат свидетели в Ерусалим, цяла Юдея и Самария и до края на земята. Това означава, че учениците на Исус ще разпространят посланието на Исус до най-отдалечените места на земята.