изолирам

Какво е Segregar:

Сегрегацията е преходен глагол, който означава отделяне, отделяне, оставяне, изолиране, експулсиране или изгонване .

Сегрегирането означава диференциране с целта за освобождаване. Тя може също да бъде синоним на изключване, освобождаване или освобождаване на нещо. Сегрегацията е антоним на агрегадо, което означава да се присъедините или да се обедините.

Актът на разделяне може да се извърши на няколко нива. Когато сегрегацията се случва в социалния контекст, определена социална група се отделя от останалата част от обществото. Това е дискриминационен акт на изключване на някои елементи, било то за политически, социални, икономически, расови, религиозни или сексуални тенденции.

Тези хора не могат да участват в нормални обществени дейности. В почти всички ситуации на групата се налага сегрегация; но има случаи, когато дадена група избира да се отдели от останалата част от обществото.

Нещо повече, в областта на физиологията сегрегирането се отнася до производството на някаква секреция.