неумолим

Какво е необичайно:

Необичайно е прилагателно от 2 рода, описващо лице или ситуация негъвкави, безмилостни, строги или строги .

Някои синоними на неумолимо могат да бъдат: непреклонни, нечупливи, неизбежни и т.н.

Думата неумолимо е наречието, така че тя показва нещо, което е направено или това, което се случва неумолимо. Ex: Въпреки всички трудности, той продължава да се бори неумолимо.

Неумолимостта предполага отношение на някой, който не се поддава на натиск или искания от други хора, или на решение, което не може да бъде променено. Ex: Те се опитаха да обърнат ситуацията, без успех, защото решението беше неумолимо.

Що се отнася до произношението на неумолимата дума, "х" се чете като "z", а не като "cs", тоест, "unseizable", а не "uncorrectable" . В тези случаи произношението на "х" в тази дума е подобно на произношението на една и съща буква в думите успех, съществуване, увещание, упражнение и т.н.