mimimi

Какво означава Мимими:

Мимими е израз, използван в неформалната комуникация, използван за описване или имитация на човек, който се оплаква.

Мимимите имат пейоративна конотация, която често се използва, за да се омаловажи някой, който се оплаква от живота. Ex: Спрете мимими и отидете и почистете стаята си!

Този израз функционира като звукоподражание, възпроизвеждане на звуци, които имитират вик, литания или хленчене.

Израз, еквивалентен на mimimi, може да бъде pipipi popopó, изрази много често срещани в хумористичното съдържание.

Изразът мимими достигна голяма популярност по такъв начин, че дори песните с мимими израз бяха създадени.

Този израз дава началото на някои други, например: " Запазете спокойствието и спрете мимими ", което означава "Останете спокойни и спрете мимими". Този израз показва, че човек трябва да остане спокоен и да решава проблемите си, защото оплакването не помага.