златист

Какво означава Aurea:

Ауреа е женственото съществително или прилагателно златно, което описва нещо, направено от злато, злато, което свети или свети .

В преносен смисъл златното представлява великолепно, ценно, блестящо нещо . Ex: След много усилия, спортистът има златна победа над противника си.

Златната дума често се бърка с аурата, но те са различни думи с различни значения. Аурата е мистична концепция, дефинирана като духовна сила, невидима за почти всички хора и заобикаляща човешкото същество. Ex: Той е много мило човешко същество, има златна аура.

Златна или златна може да се отнася до най-високата точка на апогея на нещо. Ex: 70-те години бяха златният век на нашата организация.

Златно правило

Златният закон е закон № 3.353, подписан от принцеса Изабел на 13 май 1888 г. и е отговорен за изчезването на робството в Бразилия. Златен закон означава "златен закон", деноминация, която изразява значението на закон, който има благородната цел да сложи край на бруталната експлоатация на някои човешки същества.

Въпреки това няколко автори твърдят, че този закон не е завършил с окончателното премахване на робството. Други хора не празнуват тази дата, защото твърдят, че робите, които са спечелили свобода, са преминали през много трудности, защото не са създадени условия, за да бъдат правилно интегрирани в обществото.

Aurea mediocritas

Изразът латински aurea mediocritas, е автор на римския поет и философ Хорацио и присъства в един от неговите Оди.

С този израз авторът означава, че тайната на истинското щастие се крие в удовлетворението и затова човекът трябва да бъде удовлетворен от това, което има, без да има големи стремежи и желания да притежава повече неща.

Златно съотношение

Съотношението или златното съотношение е свързано с последователността на Фибоначи, в която разделянето на число от това, което идва непосредствено преди, води до константа, известна като номер на златото. Поради тази причина това е известно като златна причина.

Закръглената стойност на златното съотношение е 1, 618. Тя е много използвана в изкуството, по-конкретно в обхвата на картината и някои автори смятат, че тя е била използвана за конструирането на Партенона.

Научете повече за значението на Golden Ratio.