Да придобие

Какво е придобиване:

Придобиване е глагол, който произхожда от латински приобретател, който се отнася до акта на получаване, получаване или закупуване на нещо .

Някои синоними за придобиване могат да бъдат: да спечелите, да достигнете, да получите .

Когато човек придобие нещо, той става техен собственик. Например, за да получите кредитна карта, трябва да предоставите някои лични данни. За да пътуват до Европа, бразилски гражданин трябва да придобие или да кандидатства за паспорт.

В допълнение, придобиването може да бъде синоним на сключване на договор, използва се в случай на лице, което е хванало някакво заболяване. Пример: Придобил е сериозно заболяване по време на служба в армията.

На английски, думата придобива се превежда от придобивка . Ex: Той придоби всички налични на пазара акции. Той придоби всички налични на пазара акции.

Много хора имат съмнения относно написването на думата, по-конкретно между придобиването и придобиването . Правилният начин е да придобиете, да придобиете е погрешно.