разнообразие

Какво е разнообразие:

Разнообразието означава разнообразие, плурализъм, разлика . Това е женско съществително, което характеризира всичко, което е разнообразно, което има множественост.

Разнообразието е събирането на всичко, което има много аспекти, които се различават помежду си, например културно многообразие, биологично разнообразие, етническо, езиково, религиозно разнообразие и др.

Културно многообразие

Културното многообразие е множеството елементи, които представляват по-специално различните култури, като език, традиции, религия, обичаи, семейна организация, политика, между другото, които обединяват характеристиките на една човешка група на дадена територия.,

Биологично разнообразие

Биологичното разнообразие или биологичното разнообразие е голямото разнообразие от живи организми, които включват фауната, флората и микроорганизмите по лицето на Земята. Амазонските гори, Атлантическата гора и Пантанал приютяват най-голямото биологично разнообразие на нашата планета.

Етническо разнообразие

Етническото разнообразие е обединението на няколко народа в едно и също общество. Етничността е група от лица, които имат афинитет на произход, история, език, религия и култура, независимо от страната, в която се намират.

Бразилия е страна с голямо етническо разнообразие, чието население се състои от разместване на няколко народи, които заедно формират нова културна идентичност.