Философия на живота

Какво е философия на живота:

Философията на живота е израз, който служи за описване на набор от идеи или нагласи, които са част от живота на индивид или група.

Философията на живота може да бъде определена и от поведение, което управлява начина на живот на човека. Често тези норми се характеризират с религия, например: философия на будисткия живот, философия на християнския живот и др.

Важно е да се отбележи, че философията на живота варира в зависимост от контекста на всяка от тях и може да бъде повлияна или променена според социалните, икономическите или политическите фактори.

Този израз е свързан и с критичния смисъл и определя как всеки човек конструира своите ценностни системи, които са част от техния живот, и посочва как те ще живеят.

Понякога философията на живота изпада в шок, когато хората не са съгласни по различни въпроси. Основната причина за конфликтите на философията на живота са културните различия.

Често този израз се използва като синоним на начина на живот . Ех: Никой не го обича, защото има много странна философия на начина на живот.

Концепцията за философията е свързана с непрестанното търсене на мъдрост. Така философията на живота включва и търсенето на самопознание и норми, които приписват стабилност на конкретен индивид.